Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK

„POZNAJ SZLAK RENESANSU LUBELSKIEGO”
 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN

 

Renesans lubelski tworzą obiekty murowane z początku XVII wieku, zwłaszcza kościoły, które posiadają wspólne cechy jak:

·         obiekty są budowane na planie-rzucie, jednonawowym,

·         prezbiterium jest węższe w tych obiektach, od nawy, które zakończone jest półkoliście,

·         fasada kościoła jest bez wieży,

·         posiadają beczkowe sklepienie z lunetami,

·         posiadają stromą konstrukcję dachu,

·         tynkowane ściany,

·         dekoracja zewnętrzna skupiona na szczytach fasady,

·         dekoracja wewnątrz ześrodkowana na sklepieniu, wykonana w sztukaterii, geometryczna w kształtach,

·         kaplice boczne umieszczone-przybudowane do ściany nawy,

·         ściany wewnątrz obiektów z pilastrami,

·         chór wsparty na trzech łukach lub na jednym, rozpiętym na szerokość całej nawy,

·         okna wysokie i wąskie, zakończone półkoliście u góry.

1.     Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Odznaka ma na celu zapoznanie z zabytkami renesansu lubelskiego.

2.     Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 7 lat.

3.     Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które należy zdobywać w kolejności stopni.

                                                   

 

·         na stopień brązowy należy zwiedzić 5 obiektów,

·         na stopień srebrny należy zwiedzić 10 obiektów,

·         na stopień złoty należy zwiedzić 15 obiektów.

wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki. Nie mylić z ilością miejscowości, gdyż w nie których miejscowościach, występuje kilka obiektów renesansu lubelskiego.

 

4.     Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

5.     Podstawą do zdobycia odznaki jest Kronika Odznaki, opracowana i prowadzona w dowolny sposób przez zdobywającego odznakę. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki należy umieścić dane personalne oraz adres zamieszkania osoby zdobywającej odznakę.

6.     Potwierdzeniem zwiedzonych miejsc mocy mogą być: pieczątka miejscowości, fotografie, potwierdzenie kadry programowej PTTK, która uczestniczyła podczas zwiedzania obiektu, opis, szkic obiektu.

7.     Kronikę Odznaki weryfikuje i przyznaje odznaki Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

8.     Kronikę Odznaki wraz z odznaką Oddział prześle przesyłką pocztową za pobraniem. Proszę nie przesyłać kopert zwrotnych i znaczków pocztowych.

9.     Interpretacja regulaminu odznaki należy wyłącznie do Zarządu Oddziału Wojskowego w Chełmie.

10.   Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 2/2013 z dnia 19.02.2013 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

 

Załącznik

do Regulaminu ROK PTTK „Poznaj Szlak Renesansu Lubelskiego”

Lp.

Miejscowość

Nazwa obiektu

Adres

1.

Bełżyce

Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła

pl. Kościelny 7

2.

Bobrowniki

Kościół Nawiedzenia NMP

ul. Krasnoglińska 1B

3.

Czeremniki

Kościół pw. św. Stanisława BM

ul. Radzyńska 1

4.

Czerniejów

Kościół pw. św. Wawrzyńca

Czerniejów 176

5.

Dąbrowica

Kościół pw. Narodzenia NMP

Dąbrowica 132

6.

Dys

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Dys 36

7.

Gardzienice

Pałac

Gardzienice Pierwsze

8.

Janowiec

Kościół pw. św. Stanisław BM i św. Małgorzaty

Rynek 6

9.

Kazimierz Dolny

Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja bp

ul. Zamkowa 6

10.

Kazimierz Dolny

Kościół pw. św. Anny

ul. Lubelska 10

11.

Kazimierz Dolny

Spichlerz „Pod Żurawiem”

ul. Puławska 112

12.

Kazimierz Dolny

Spichlerz „Król Kazimierz”

ul. Puławska 70

13.

Kazimierz Dolny

Spichlerz Pielaka

ul. Puławska 66

14.

Kazimierz Dolny

Spichlerz „Pod Wianuszkiem”

ul. Puławska 64

15.

Kazimierz Dolny

Spichlerz Fenersteina (Krzysztofa Przybyły)

ul. Puławska 40

16.

Kazimierz Dolny

Spichlerz Ulanowskich (Mikołaja Przybyły)

ul. Puławska 34

17.

Kazimierz Dolny

Spichlerz

ul. dr Tadeusza Tyszkiewicza 18

18.

Kazimierz Dolny

Spichlerz Kobiałki – hotel PTTK

ul. Krakowska 61

19.

Kazimierz Dolny

Spichlerz – w ruinie

Na końcu ul. Krakowskiej

20.

Kodeń

Kościół pw. św. Ducha

Rynek 1

21.

Końskowola

Kościół pw. św. Anny

ul. Lubelska 122

22.

Krasienin

Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Sebastiana

Krasienin Kolonia 29

23.

Krupe

Ruiny zamku

Przy szosie Krasnystaw – Chełm, ok. 5 km od Krasnegostawu

24.

Kurów

Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła

ul. Lubelska 6

25.

Lublin

Kościół Nawrócenia św. Pawła Apostoła

ul. Dolna Panny Marii 4,

ul. Bernardyńska 5

26.

Lublin

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej

ul. Gabriela Narutowicza 6

27.

Lublin

Kościół pw. św. Ducha

ul. Krakowskie Przedmieście 1

28.

Lublin

Kościół pw. św. Józefa

ul. Świętoduska 14

29.

Lublin

Kościół pw. św. Stanisława

ul. Złota 9

30.

Lublin

Kościół pw. św. Wojciecha

ul. Podwale 15

31.

Lublin

Kościół pw. św. Mikołaja

ul. ks. Michała Słowikowskiego 1

32.

Lublin

Kościół pw. św. Agnieszki

ul. Kalinowszczyzna  54

33.

Lublin

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

ul. Staszica 16 A

34.

Lublin

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

ul. Świętoduska 14

35.

Lublin

Kościół pw. MB Wspomożenie Wiernych

ul. Kalinowszczyzna 6

36.

Lublin

Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Ruska 15

37.

Łabunie

Kościół pw. MB Szkaplerznej i św. Dominika

Łabunie 41

38.

Łęczna

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

ul. Jana Pawła II 97

39.

Modliborzyce

Kościół pw. św. Stanisław BM

ul. Armii Krajowej 11

40.

Markuszów

Kościół pw. św. Ducha

ul. Lubelska

41.

Radzyń Podlaski

Kościół pw. św. Trójcy

ul. Jana Pawła II 15

42.

Rybitwy

Kościół pw. Wszystkich Świętych

Rybitwy 48

43.

Stary Zamość

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Stary Zamość 91

44.

Szczebrzeszyn

Kościół pw. św. Mikołaja

ul. Wyzwolenia 1

45.

Turobin

Kościół pw. św. Dominika

ul. Kościelna 2

46.

Uchanie

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

ul. Grabowiecka 5

47.

Wilków

Kościół pw. św. Floriana i św. Urszuli

Wilków nad Wisłą 16

48.

Wojsławice

Kościół pw. św. Michała Archanioła

Rynek 100

49.

Zamość

Katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła

ul. Kolegiacka 1A